Kuressaare Pargi lasteaed


Kuressaare Pargi lasteaed

Konkurss

2016


Võistlustöö PUULUU RAHVAS eesmärgid:


- Koha fenomenoloogilise / aistingulise eripära väärtustamine

- Kohalikku tundmust võimendav hoonemaht

- Parki ja linnaruumi sobiv liigendatud maht

- Ümbritseva keskkonna kohalolu rõhutamine siseruumis

- Lapsemõõtmelisus arhitektuuris ja sisearhitektuuris

- Intiimne siseruum

- Saalide, loovustoa ja fuajee sidumine põnevalt sopiliseks ja voolavaks siseruumiks.


Maacki parki ümbritsev linnaruum paistab silma inim-mõõtmelisuse ja rikkaliku paikkondliku arhitektuuri poolest. Võistlustöö otsib tunnetuslikku paralleeli väikese skaala ja Kuressaare kindlusega. Sopiline hoonemaht võimendab pargi erinevaid ilmeid ja mikroskaalas leiduvaid erisusi. Väärtustame paiga ajalugu: vanu kivimüüre ja väravaid, keldrimahtu, pargi ovaalse kõnnitee põhijooni ja sealset basseinilikku arhitektooni. Liigendatud hoonemaht sulandub parki ja avab vaateid nii fuajeest kui rühmaruumidest. Suhet pargiga võimendab sisearhitektuurne idee tuua multifunktsionaalse-sse fuajeesse mänguatraktsioonidena looduslikke motiive (pesad, koopad, põõsad jne).


Läbi asendiplaani on esile toodud ajalooline kihistus, mis võluvalt eksleb uue vahel. Tänanses keskkonnas on palju esmapilgul omapäi seisvaid detaile – kinnimüüritud

väravakoht kivimüüris, kasutamata sissesõiduvärav hoovi nurgas, kelder, sümmeetriline betoonist arhitektoon, ellipsi-laadse kujuga pargi peamine teerada. Need elemendid on eri

ajastutest, kuulunud erinevate hoonete argipäeva. PUULUU RAHVAS toob need elemendid esile ja pakub lastele võimaluse läbi mängu neid uurida. Markeerisime kivisillutisega krundi nurgas oleva endise sissesõiduvärava ja teerajakesega kinnimüüritud väravakoha. Avame vana keldri kahest küljest ning võimaldame lastele põneva "ajaloolise koopa", mille lakke paigaldatud torude abil tuuakse keldri-koopasse loomulikku valgust.


Soovime, et hoone mõjuks pargis pigem omavahel ühenda-tud paviljonide kogumiku, kui ühtse hoonefrondina. Oluline on ka keskkonna lapsemõõtmelisus - täiskahekorruseline hoone loob lapse jaoks läbi koridoride "suure hoone" mulje. Loobudes täiskahekorruselisest hoonest, lõime neli rühma-plokki, millel on isiklikud pääsud teise korruse rühmaruumi. Nii loome intiimsema keskkonna ning võimaldame teise korruse koridori arvel luua esimesele korrusele ruumikama ja kvaliteetsema tegevustsoonidega fuajee. Mõtestame fuajeed mitte pelga ühenduskoridori, vaid avara tegevusalana, mida sopistavad vajadusel suletavad saaliruumid ja loovustuba. Koridori alal leiavad koha laste miniraamatukogu, väike mänguköök ja rahulikud tsoonid (looduslikud pesad).
Loe järgmiseks: