Lepiku kodu arhitektuurne visioon


Lepiku kodu arhitektuurne visioon

Eramu

2015


Lepiku kodu on hea ligipääsetavuse ja selge identiteediga Viimsis asuv elamuala, mis väärtustab kujundatud ruumi kooskõla, sotsiaalsema kogukonna teket ning endise
loodusliku rohumaa iseärasusi.

Kehtiv detailplaneering määrab ära üldised hoonestustingimused, kuid ei ole enamasti piisav, et tagada kokkukõlava hoonestuse teke. Koostöös maatüki omaniku ja arendajaga sõnastasime elamuala identiteedi ning lõime visiooni ansamblilise elamuala tekkeks.

Nii koostasime detailplaneeringut täpsustava iseloomuga arhitektuuritingimused, kus kujundasime hoonemahtude iseloomu, määrasime välisviimistlusmaterjalide paleti, kavandasime kergliiklustee ja kogukonna ühisala koos väikevormiga.

Lepiku kodu visiooniga saab täpsemalt tutvuda siin

http://www.lepikukodu.ee/
Loe järgmiseks:

Palamuse lasteaed