Maja maastikul


Maja maastikul

Eramu

2010


Arhitektuurse lahenduse aluseks on krundi maastikuline omapära, väärtuslikud vaatesuunad ning päikese liikumine. Maja järgib maapiirkonna arhetüüpe: lihtsat vormi ja viilkatust, kuid siseruumis panustab keerukamatele ruumisuhetele.

Kinnistu maastikulise aktiivsuse rõhutamiseks on hoonele kavandatud keldrikorrus, mis lõikub osaliselt maapinda. Kõrguste vaheldumist on rõhutatud ka hoone siseruumides, lastes parimate vaadete suunas avaneval elutoal avaneda kõrguslikult nii alla kui ülespoole.

Kauneid vaateid avavate klaaspindade võimaldamise juures oli võrdselt oluline hoone madal energiatarve ning tellija soov luua ekspluatatsioonis vastupidav ja vähe hooldust vajav hoone. Suurimate klaaspindade kaitseks on läänekülge kavandatud konsoolne varikatus, mis piirab ülekuumendavat suvist päikest ning võimaldab terrassi kasutamist vihmasel ajal. Päikesekaitse eesmärki täidab 0,5m laiune katuseräästas ja akende päikesekaitseklaasid.


Loe järgmiseks:

Moodulmaja "HAKK"