Tartu Ülikooli IT-keskuse arhitektuurivõistlus, II preemia


Tartu Ülikooli IT-keskuse arhitektuurivõistlus, II preemia

Võistlustöö TUUM pakub välja keeruka ruumiprogrammi juures kompaktse ja liigendatud hoonemahu, mis vaatab krundi asupaika arvestades igasse suunda, aga mille peafassaad suhtleb Emajõega.


Võistlustööd kavandades on peetud silmas järgmisi eesmärke:


  • - Avada uus hoone suunaga jõele

  • - Elavdada uue hoonega kesklinna ja spordikompleksi vahelist jõepromenaadi
  • - Jätta visuaalne ruum Vabaduse sillale

  • - Luua läbipääs Narva maantee suunas, jättes peasissepääsu vaatega jõe poole

  • - Integreerida uue hoone esine väliala jõepromenaadi ja pargialaga

  • - Siduda hoone avalikud funktsioonid poolavalikega

  • - Luua hoonesisestele ruumidele head valgustingimused

  • - Tükeldada erineva fassaadirütmiga visuaalselt hoone neljaks väiksemaks mahuks

  • - Pakkuda parimat aktiivset ja meeldivat keskkonda teadus-, õppe- ja arendustööle ülikoolis


  • LINNAEHITUSLIK TAUST JA ASENDIPLAAN


Võistlustöö TUUM asendiplaanilises lahenduses on lähte-kohaks jõeühenduse avamise ja selle suurtest sõiduteedest piiramise vajadus. Hoone paikneb krundi põhjapoolses osas ringtee ääres, et avada jõeäärne avalik ala ning varjata seda liiklusmürast. Ringteeäärse hajusa ruumi kontrollimiseks pakume välja maamärk-hoone, mille põhijuurdepääsud asuvad Emajõe ja Narva mäe suunal. Narva mäe poolt tulles pääseb küll hoonemahu alt siseõue ja sealt edasi aatriumisse, aga peasissepääsuga aatrium vaatab siiski jõe poole, et rõhutada mugavat ja rahulikku jalg- ja kergliiklust soosivat juurdepääsu.


ARHITEKTUURNE LAHENDUS


Hoone porjekteerimisel on põhitähelepanu pööratud hoone funktsionaalsele toimimisele ja õpilaste-külaliste mugavale sujuvale liikumisele hoones.


Ülikooli uue IT-hoone TUUMaks on aatrium. See ühendab hoone jõeäärse pargiala sisehooviga ja on uue ülikoolihoone süda. Vertikaalne telg läbib kõiki korruseid ja ühendab neid esimeselt korruselt teisele korrusele voolava ühisalaga. See tasapind on õppetöövälise ülikoolielu keskpunkt. Hoone keerukas funktsionaalne skeem koondub sisehoovi ümber. Selle ülalt ahenev maht loob sisehoovile head valgus-tingimused ja pargiala tõuseb terrassidena ka kontoriruumide akende taha. Ringkoridoride pausikohtades tekib hea vaade ümbritsevale ja võimalus rekreatiivseks tegevuseks.


MAASTIKUARHITEKTUURNE LAHENDUS


Kompaktne hoonemaht jätab vaba ja avatud ruumi uue maastikulise struktuuri loomiseks, mis toetab põhilisi liikumis- teid ning pakub põnevust ja tegevusi nii ülikoolikasutajatele kui jõeääres promeneerijatele.

Haljasalade, väikevormide ja katendite kujundus inspireerub mikrokiibi struktuurist, sobitudes nii käsitletava IT-keskuse õppe- ja arendustegevuse temaatika ja sisuga. Põhimuster maapinnal jookseb Narva mäe poolt mööda sissepääsu-pandust läbikäigust siseõue ning läbi aatriumi jõe poole, vormudes teel samu kontuure järgivateks haljastatud aladeks ning lõppedes jõe kaldal terrassidega.

Kuna peasissepääs on orienteeritud vaatega Emajõele, siis tekib hoone ette kogunemisruum – väljak, mis võimaldab erinevaid rekreatiivseid tegevusi ning ühendub nii visuaalselt kui füüsiliselt jõeäärega. Alale tekib haljastusega moodustu- vaid sopistusi erinevate istumisvõimaluste ja laudkondadega, kiikede, lauatennise ja maletamise tsoonide, kaetud ja katmata rattaparklaga.