EV100 Kärdla keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistlus 


EV100 Kärdla keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistlus 

II preemia


Kärdla keskväljaku arhitektuurikonkursi tingimustes püstitatud ülesanne näeb ette väljak taaselustada ning parandada kvaliteetse ja funktsionaalse avaliku ruumi kaudu ala toimimist Kärdla ja ka Hiiumaa multifunktsionaalse keskusena.

Keskväljaku jaotub mitmeks tsooniks piki väljakut muudab väljakuruumi kompaktsemaks.  Avalike funktsioonide väljaku äärde nihutamine ehitusjoone tihendamiseks (kultuurikeskuse ja turuhoone) ja väljaku kontuuride konkretiseerimiseks. Ja teistpidi nende funktsioonide mõju laiendamine väljakule.
Väljaku avalik ruumi voolamine ka olemasolevate hoonete vahele (haljasalad koos istumiskohtadega) seob hooned väljakuga tervikuks. Seni põhiliselt parklana kasutatud väljak anda inimeste kasutusse luues arvukalt erineva kasutusega ja erinevateks tegevusteks mõeldud tsoone.

Kultuurikeskus ja turuhoone on Keskväljaku olulisemad tugipunktid. Need kaks raskuskeset seob tervikuks piki väljaku lääneosa lahti rulluv paviljonide ala, kus igal nn. „rannasopil“ on oma teema nii kasutuse kui ka kujunduse seisukohalt.

Väljaku kujundusesteetika on inspireeritud Hiiumaa omanäolisest loodusest ja saare eriilmelistest rannasoppidest. Väljaku tsoneerimist erinevateks avalikeks tegevusteks toetab ka vastavalt erinevate pinnakatete, haljastuse ja hoonete viimistlus-materjalide valik.


Kaasautorid Kristiina Hussar ja Anne Kose