Laagri gümnaasiumi ja spordihoone arhitektuurivõistlus, III preemia


Laagri gümnaasiumi ja spordihoone arhitektuurivõistlus, III preemia
Võistlustöö seab esikohale kaasaegse õpikeskkonna loomise. Keskkooli õpikeskkond on kontseptuaalselt ja ka ruumiliselt astunud lähemale sellele, kuidas varem võis ette kujutada ülikooli. Ruum, kus kasutaja vabadused ja võimalused on suuremad, aga sellega seoses on suurem ka vastutus.

Ruumi iseloomustavad märksõnad:

–VAIM JA KEHA. Arengu tagamiseks on vajalik eri tegevuste sünergia ja tasakaal. Võistlusülesandele toetuvalt pakub töö välja ruumi, mis kutsub õppimisele ja liikumisele. Krunti läbiv kergliiklustee jaotab hoone ja väliala kaheks erinevate tegevuste ja aktiivsusega tsooniks - gümnaasiumi osa ehk VAIM ja spordihoone ehk KEHA. VAIM on oma näoga pööratud rohkem kooli enda poole, pakkudes võimalusi keskendumiseks ja õppetööks. KEHA seevastu pakub puhkust vaimule ning selle ümber loodav aktiivne pargiosa on kontaktis ümbritseva Laagri alevikuga.

–AVATUS. Hoone südameks on suur ja avar aatrium, mis koondab enda ümber valdavad ühiskasutusega alad – liikumisteed, kohvik-söökla, raamatukogu-mediateegi, aula ning garderoobi. Liikumis- ja üldaladel on avatusele vastukaaluks loodud ka privaatsemaid välisperimeetris paiknevaid sopistusi, kus on hea individuaal- või rühmatööks keskenduda. Avatus moodustab osa hoone fassaadi-ideest, kus hoone sisemine logistika on välisruumis nähtav – avatud kasutusega ruumid on läbipaistvama klaasfassaadiga aidates ühendada kompleksi sise- ja välisruume. Klassiruumides on avatuse kaalutlusel kasutatud klaasavaga uksi.

– ÕPPIMINE TOIMUB KOGU KOOLIS. Loodud on võimalused nii rühmatööks kui ka individuaalsemaks keskendumiseks nii klassiruummides kui ka üldaladel.