Suure-Jaani külastuskeskuse arhitektuurivõistlus, II preemia


Suure-Jaani külastuskeskuse arhitektuurivõistlus, II preemia
II preemia

POLÜFOONIA - kreeka keeles 'palju helisid', on mitme iseseisva meloodia üheaegne kõlamine muusikas.

Töö kontseptsiooniks on pakkuda Suure-Jaanile oluline avalik hoone, mis suurendab linnakeskuse aktiivsust ning lõimib endaga sidusasse dialoogi hoonet ümbritseva keskkonna. Võistlustööd kavandades on peetud silmas järgmisi eesmärke:

Lõimida uus hoone Paisjärve ja keskuse väljaku suunaga;
integreerida uue hoone esine pargiala ning võimaldada  
selle sidumine keskväljaku uuendamisega; tuua maksimaalselt nähtavale loodavad avalikud funktsioonid; elavdada uue hoonega nii Pärnu kui Tallinna tänava suunda; võimaldada hoone sidus ühendamine puhkeala arendusega edelasuunal; siduda Tervise- ja Külastuskeskuse hoov J.Köleri 1 muinsus- kaitsealuse hoonega; luua atraktiivsed ja funktsionaalsed seosed hoone erinevate osade vahel.