Jüri Healthcare Centre and Central area


Jüri Healthcare Centre and Central area

Public

2020


Jüri uus keskusala moodustub olemasolevate elamupiirkondade vahele ning seda ümbritsevad Jüri-Aruküla riigimaantee, Lehmja tammik, kvartalisisesed tänavad ning elamud. Projekteeritava keskusala vahetuks perimeetriks jäävad riigimaantee ning olemasolev kergliiklustee, Rebase ja Laste tänavad ning rajatav uushoonestus, mis eraldab ka keskusala elamualadest.

Rajatava ja planeeritava uushoonestuse ette tekib jalakäijatele ja kergliiklusele mõeldud liikumistelg (Apteegi tänav), millega ühinevad hoonete sissepääsudeesised väikesed hajumisalad. Keskusala sisene telg ühineb Laste tn juures peamiste liikumissuundadega.


Apteegi tänav laieneb tulevase vallamaja ees ning sellest tekib esindusväljak, mida ääristavad lipumastid ning jõulukuused ja kus on ruumi ürituste või muude kogunemiste korraldamiseks.

Esinduväljaku ümber moodustub orgaaniline pargilik keskkond, kus haljastuse ja teeradade vahel asuvad pingid ja lamamistoolid. Keskusala pargiosa haljastus on mitmekesine, tihe ja roheluse sees olemise kogemust pakkuv.

Pargiga külgneb perspektiivse avaliku hoone esine spordiväljak, kus leiavad tegevust nii rulatajad kui trikiratturid.

Tulevikus rajatav hoonestus liitub väljakuga projekteeritaval ehitusjoonel, kuid sõltuvalt hoonete funktsioonist, sissepääsude paigutusest ja muust, võib kavandavat väljakuala täiendada.


Tervisekeskuse hoone on esimene keskusala uushoonetest ning paneb paika raamistiku lisanduva lahendamiseks.


Arhitektuur ja sisearhitektuur: Kauss Arhitektuur
Maastikuarhitektuur: Kauss Arhitektuur / Väli Maastikuarhitektid
Ehitaja: Pro Ehitus
Infograafika: Disainiosakond

Fotod: Terje Ugandi