Primary school building for Kuusalu high school


Primary school building for Kuusalu high school

Public

2019-2022


2019 aastal toimunud arhitektuurikonkursi võidutöö nägi ette juurdeehituse rajamise algklassidele ja terve koolikompleksi renoveerimise. Algklasside tiiva valmimisega on esimene etapp Kuusalu keskkooli hoonestuse kaasajastamisest lõppenud.

Varasemalt samal kohal asunud amortiseerunud õpilaselamu asemele rajatud laiendus loob koolile uue südame - tekib uus peasissepääs, uued garderoobid ja uus multifunktsionaalne sööklaala, millele saab lükandseinade avades liita ka algklasside aatriumi. Söökla katus on võetud kasutusele terrassina, mis võimaldab tähtpäevadel olemasoleva aula avada otse õue, kust on treppimööda pääs ka hoovi.

Kõige nooremale kooliastmele oma ala luues oli mõttes kaasav, liikuma ja tegutsema kutsuv ruum. Põhirõhk on koondatud ringkoridori kasutusele võtmisele rekreatsioonialana, mille ühele küljele avanevad klassid ja teisele küljele tegevussein. Sellel on võimalik ronida, õpilaste töid eksponeerida, aga pegboardina kasutades ka erinevaid mänge mängida. Fassaadivarjestuses graafiliselt välja joonistuvad kolmnurgad kanduvad edasi sisearhitektuuri ja infograafikasse ning on oma koha leidnud ka kooli tunnusgraafikas.