Tartumaa tervisespordikeskuse ideevõistlus


Tartumaa tervisespordikeskuse ideevõistlus

Competition

2021


Ligi 250 meetrit pikka fassaadi ära ei peida, sellise mahu „istutamine“ maastikku ei ole võimalik. Hoone peab ise kasvama ja arenema, millekski uueks. Kohas, kus ajalooliselt on olnud mets. Fenomenoloogia ühe rajaja Edmund Husserli jaoks eksisteerib ajalugu meie jaoks "ajatajuna".

See on omamoodi projektsioon, mida saab arhitektuuris realiseerida vaid ülekantud tähenduses. Metsa sümboliks on puu, sellest tuleneb arhitektuurne parti pris - metsaelement, puude tüved. Uusehitusena ei sünni koopia, vaid abstraktsioon. Postidest, tüvedest, torudest ja kontekstist tekib METSOREL.


• Olulisim on “metsatunde” jätkumine arhitektuuris, ruumis ja fassaadis.

• Hoonete ja rajatiste ühtseks siduvaks elemendiks on varikatus ja galerii.

• Hoone ja maastiku siduvaks elemendiks on ümarpalgist varikatuse tugistik. Konstruktsioonide samm on kergelt varieeruv (nagu mets).

• Avarus ja avatus (klaasine fassaad) on koondatud fuajeesse, seminariruumidesse ja võistluste sekretariaati pressikeskusesse.

• Väliste varikatuste alune ala on oluline ruumielement, pakub mitmekülgseid võimalusi erinevate tegevuste läbiviimiseks. Lasketiirulaat, jooga suuskadel või ilma, võistluskeskuse välilauad jne.

• Fassaadid – puidust või vormijäljega betoonist. Betooni viimistluselemendi vormijälg on on samuti ümarpuidu ainetel.