Tartu mnt. 45 Hotell -Ärihoone


Konkurss

2023


Ideevõistlus

Esinduslik arhitektuur - eriilmelised fassaadid põhja ja lõuna pool tõlgendavad sisetänava vs peatänava olemust, mille tulemusel tekivad selgelt eristuvad sissepääsud hotellile ja äripinnale.
Sisenemine hotelli ja äripindadele erinevatelt tänavatelt loob linnaehituslikult kaks aktiivset külge.
“Morfoloogiline sisselõige” suunaga Tartu mnt ja Kreuzwaldi tn ristmikule annab aimu hoone mängulisemast sisemusest, mida on eristatud ka materjalikasutusega.
Tartu mnt - Kreutzwaldi nurga efektne ja rõhutatud lõpetamine.
Hoone paigutusega hoovi tekitamine laiendab Kreutzwaldi tänava avalikku ruumi ja loob vajaliku ala sissepääsude esiseks puhvertsooniks. Muidu kitsas jalakäijate ruum ei võimaldaks lisada hooneesiseid tegevusi.
Hoov hotelli sissepääsu ees loob hubase õhtupäikesele avatud oaasi ja ooteala külastajatele. Hoone kuju tõttu jääb hoov nähtav ka Tartu mnt poolt.
Tartu mnt äärne äripind jääb terve fassaadi ulatuses vaadeldav. 


Loe järgmiseks:

Kuressaare Hariduse Kool