Invent Baltics kontor Tallinnas


Sisearhitektuur

2010


Pealisülesanne oli luua toimiv töökeskkond loomuliku valguse ligipääsetavuse suhtes keerukasse ruumi, kus oleks tagatud normatiivse valgushulga ligipääs töökohtadele ning  ka sobivad tingimused  klientide vastuvõtuks 


Planeeringuliselt lahendasime ülesande diagonaalsete seinte kasutamisega, mis võimaldas põnevamat ja ka funktsionaalsemat ruumijaotust, kuna aknedega piirnevate seinte äärde sai paigutatud töökabinetid ning tööala keskele tekkinud 5m kõrgusest aatriumi-laadsest puhke -ja ootealast sai mitmeotstarbeline ruum ka lõunapausideks ja välkkoosolekuteks. Aatriumisse päikesevalguse ligipääsuks paigaldasime katuslakke katuseaknad ning lahendasime kabinettide seinad kirkast klaasist, mis jätab valgusel võimaluse pääseda ka kõige pimedamasse nurka. 

Kujunduslikus mõttes oli oluline väljendada ettevõtte põhiväärtusi (kvaliteet, lihtsus, mugavus) ning siduda uus lahendus endise 80-datel ehitatud sööklasaali materjalikasutusega. Kombineerisime rõhutatult vanu ja uusi kihte ning kasutasime firmasümboolikat ruumiaktsentidena. Kargele sööklasaali atmosfäärile tasakaaluks (ja ka akustilistel eesmärkidel) on kabinettide põrandal kasutatud murukarva pikakiulist plaatvaipa ning ootealal lopsakaid kasvutaimi.Fotod - Kauss


Loe järgmiseks:

Loft kalamajas