Kalevala 7


Kalevala 7

Eramu

2015


Nõmme arhitektuuri üheks eripäraks võib pidada ehitusmahtude liigendamist, eesmärgiga saavutada

paremini keskkonda sulanduv ning inimmõõduline tervik. Rajatav uuselamu suhestubki piirkonnaga

eelkõige oma liigendatud mahtude ja inimmõõduliste proportsioonide kaudu.Hoone dünaamiline vorm

on tasakaalupunkt (neo)funktsionalistliku lihtsuse vahel, mis tagab piirkonda sobivuse ja teisalt just

seda mainitud kaanonit edasi arendava vabavormilise joone vahel. Mahtude liigendamise tulemina on tekkinud “vaheruumi” lahendus, mis töötab liiklusalana ja valguse ning vaadete jaotajana.

Olulisel kohal projekteerimises on ka olnud energiatõhusus, mis väljendub passiivse päikesekütte kasutamises, maakütte ja soojustagastusega ventilatsiooni lahenduses. Hoonel on ekstensiivse haljastusega katus, mis vähendab kütte ja jahutusvajadust ning katusevee koormust pinnasele.

 

Mõnigaid fakte: konstruktsioon-plokk ja monoliit, küte maasoojuspump + soojatagastusega vent, katuse ehitamiseks modelleeriti raketis 3d-s. ekstensiivse haljastusega katus, passiivne päikeseküte elutoas.Ehitaja: Grand Ehitus

Fotod: Terje Ugandi