Kärdla põhikool


Kärdla põhikool

Konkurss

2019


ideevõistluse II koht


Arhitektuurse lahenduse lähtepunktiks on väikelinna miljöö Kärdlale iseloomulikud tänavad, kus

majad on kohati teineteise kõrval ja ühendatud kõrgete plankaedadega mis ees ja tagaaeda

eraldavad. Kindel ehitusjoon ja kaunis eesaed. See moodustabki siinse inimmõõtme ja

kohatunnetuse.

Oluline arhitektuurne taotlus on dialoog uue kooli ja ajaloolise koolihoone vahel. Põhikooli

arhitektuuri üheks eesmärgiks on ajaloolise koolimaja väärikas esiletoomine nii, et see kujundaks

ka uue kooli atmosfääri. Avara ühisala klaasfassaad mõjub, justkui ekraanina, millele ajalooline

kool on paigutatud.