Keskkonnamaja


Keskkonnamaja

Konkurss

2019


arhitektuurivõistluse II koht

Töö kontseptsiooniks on luua keskkond, mis toob Lennusadama piirkonna avalike hoonete vööndisse rohkem maastikulisust ning põimib selge ja hoomatava vormikeelega endas linnalikule büroohoonete kvartalile ja loodusmaastikule omased kvaliteedid. Tänava tasapinnal linnalikult mõjuv muuseumide sündmusruum kasvab katusemaastikul pargiks, kus loodusel lubatakse vabamalt toimetada. Loodav avalik ruum ning hoone mõjuvad avatult, kaasavalt ning aitab kaasa inimeste keskkonnateadlikkuse kasvamisele. Hoone katusemaastikul ja sisehoovides on loodusmuuseumi väljapanekud, näiteks linnahaljastuse uuemate lahenduste ning keskkonnasäästlike tehnoloogiate katselavad. Sise ja välisruumi läbib ekspositsiooni osaks olev loodusrada. Keskkond väärtustab puidu, kui ühe olulisima taastuva loodusressursi kasutamist, tehes seda innovaatiliselt ning pakkudes välja erineva iseloomuga kasutusviise ja rakendusi. Hoone rajamise oluline kriteerium on energiatõhusus ning keskkonnasäästlike materjalide, tehnoloogiate ja ehitusviiside kasutamine.
Loe järgmiseks:

Stagnation Lab büroo