Kõrveküla kooli juurdeehitus


Kõrveküla kooli juurdeehitus

Konkurss

2018


Ideekonkurss


I preemia


1952. aastal ehitatud majale on tehtud kaks juurdeehitust, vastavalt 1962. ja 2005. aastal. Ka kooli vanemad osad renoveeriti lõplikult 2006. aastal. 2013. aastal avati ruumipuuduse leevendamiseks 4 moodulklassi.


Kõrveküla Põhikool on Tartu valla suuruselt teine kool. 2017/2018 õppeaastal õpib kooli 20 klassikomplektis 377 õpilast.


Hoonetekompleksi on planeeritud Kõrveküla põhi- ja algkool, muusikakool, raamatukogu ja spordihoone.

Võidutöö arhitektuused eemsärgid on kokkuvõtvalt:

• Inimmõõtmeline liigendatud maht

• Terviklik kompleks

• Juurdeehitamise väikseim mõju töötavale koolile ja etapilise ehitamise võimalikkus

• Mänguline ja ruumikas ühisruum, mis vähendab tihedusest tingitud stressi

• Maastikku põimitus, mis loob mängulise sissepääsuala ning väliõppevõimalused

• Visuaalne ja füüsiline kontakt linnaruumi ja hoones toimuvate tegevuste vahel

• Arhitektuurse idee tuumaks on

suhtleva ruumiteke - voolav siseruum, kus puudub

isoleeritus. Ruumist-ruumi vaated loovad ühtse kogukonna tunde.


Hoone on planeeritud projekteerida A-energiaklassi kuuluvana.