Lihula gümnaasium


Lihula gümnaasium

Konkurss

2022


I Preemia

Uue koolihoone arhitektuurne eesmärk on olemasoleva keskkonna elavdamine ja korrastamine nii, et tekib ühtne, terviklik ja põnev linnasüda koolile ja kogukonnale.


Hoone maht on kontaktis ümbritseva linnakeskkonna ja hoonestusega. Jagades koolihoone mitmesse väiksemasse mahtu tekib tihedam, kuid ümbritsevaga samas skaalas keskkond.

Kelpkatuse motiivi kasutamine peamise arhitektuurse elemendina seob uued hooned konteksti.


Vormikeel on mänguline ning territooriumi liigendav luues campuse- liku õpikeskkonna.


Kool kogukonnakeskusena on kavandatud nii, et hoone avalikkusele suunatud ruume saaks grupeerida ja kasutada ka koolivälisel ajal.


Kooli südame kujunemine – keskne avatud ruum, mis on hästi liigendatud erinevate funktsioonidega siseruumis ja ühendatud välialadega.


Hoone maht on kontaktis ümbritseva linnakeskkonna ja hoonestusega. Jagades koolihoone mitmesse väiksemasse mahtu tekib tihedam, kuid ümbritsevaga samas skaalas keskkond.

Kelpkatuse motiivi kasutamine peamise arhitektuurse elemendina seob uued hooned konteksti.


Vormikeel on mänguline ning territooriumi liigendav luues campuse- liku õpikeskkonna.


Kool kogukonnakeskusena on kavandatud nii, et hoone avalikkusele suunatud ruume saaks grupeerida ja kasutada ka koolivälisel ajal.


Kooli südame kujunemine – keskne avatud ruum, mis on hästi liigendatud erinevate funktsioonidega siseruumis ja ühendatud välialadega.
Loe järgmiseks:

Tiskre hariduskompleks