Tartu bussijaam


Tartu bussijaam

Konkurss

2013


Emajõe Ärikeskuse ja bussijaama ümbruse linnaruumi arhitektuurne ideevõistlus. Võistlustöö SUHTLEV RUUM - jagatud II preemia

SISSEJUHATUS

Võistlusalas, Tartu uues kesklinnas, paikneb mitu suure kasutusega avalikku hoonet ja infrastruktuurset objekti, olulisemad neist bussijaam, Tasku keskus, turg, Emajõe ärikeskus, jõepromenaad, hotellid Dorpat ja Tartu. Ala on vanalinnast suurte teede poolt ära lõigatud ning tõmbe-punktide vaheline ruum on peamiselt mootorsõidukite kasutuses, kas parkimisplatside või liiklusteedena. Inimeste liikumisteed on surutud kitsastele, ebaloogiliselt kulgevatele ning kasutajavaenulikele kõnniteedele.

Asudes Raekojast vaid 7min jalutuskäigu kaugusel, kahe Emajõe äärse silla vahel ning Annelinna läheduses, on alal läbimõeldud arendustegevuse korral võimalus muutuda moodsaks kesklinnaks - city`ks.

Töö peamine eesmärk on luua tingimused bussijaama ümber elava linnaruumi tekkeks – muuta keskkond inimese-sõbralikuks, meeldivaks, ohutuks ning selgelt loetavaks linnaruumiks.

Analüüsi etapis ilmnes, et piirkonda läbib kaks olulist tuiksoont, Turu – Soola - Annelinna sild ning kesklinn – promenaad – turg – Annelinna sild, mis jaotavad ala kolmeks paigaks: bussijaama esine linnaväljak, turu esine tänav ning jõepromenaad.

BUSSIJAAMA ESINE

Soola tänav moodustab tulevikus koos Rüütli tänava ja läbi uue kaubamaja kulgeva tänavaga lõigu linna peatänavast. Bussijaama esine on väravaks Tartusse saabujaile ja lahkujaile. Peale reisijate kasutavad ala veel Tasku ja turu külalised, lähikonnas paiknevate ettevõtete töötajad, Annelinna – kesklinna suunal liiklejad. See kasutajagruppide mitmekülgsus on pinnas kohtumiste ja kontaktide tekkimiseks. „Suhtlev ruum“ on väli linnaruumis, mis soodustab ala läbivate inimeste peatumisi, võimaldab aeg maha võtta ja vaadelda ümbrust ning suhelda, jäädes siiski liikluse ja liikumise keskele. See on interaktsioon liikuva ja paigaloleva vahel.

Konkursitöö teeb ettepaneku Tasku kaubanduspindade, nt kohviku või teeninduse avamiseks tänavale esimese korruse ulatuses. Väliruumi aktiveerimiseks on olulised just Soola tn äärsed pinnad sh. ka bussijaama esine sissepääsu galerii, mida saaks laiendada ja muuta aktiivseks frondiks.

Bussijaama tähistus alal on loodud bussipeatuse varikatuse valgustitega ning bussijaama keskele suunduva graafikaga, mida markeerivad linnaruumis värvilised pinnakatted ja istmed ning tänavavalgustuse paigutus.

TURU ESINE

Turu esise ala lahendus keskendub oleva tänavavõrgu korrastamisele ning parendamisele. Oluline on Sadama sillalt tuleva kergliikluse mugav läbipääs Võidu silla suunas. Turu väravas olev parkimine on võimalik ümber paigutada väravast kagusse jäävale parkimisplatsile. Selle ala iseloom täpsustub seoses turu lahendusega, konkursitöös on loodud võimalused, et turu äärde saaks tekkida eelkõige mugavalt läbi liigeldav tänav.

JÕEPROMENAAD

Tasku tagune jõepromenaad pakub võimalusi aja veetmiseks ning kohtumisteks, samuti toimub sealt kaudu kergliikluse ühendus Annelinna viiva sillaga. Promenaadile on jäetud võimalus välikohviku rajamiseks või oleva laiendamiseks. Rõhku on pandud ka promenaadi alumise ja ülemise tasandi liikumisskeemi parendamisele ja sidumisele tänavavõrguga.

LIIKLUS- NING PARKIMISKORRALDUS

Võistlustöös on esitatud ettepanek liikluskoormuse vähendamiseks Soola tänaval. See osa liiklusest suunatakse Sadama tänava kaudu kaudu Turu tänavale. Soola tänav jääb avatuks vaid bussidele ning Tasku alusesse parklasse sõitvatele autodele. Bussijaama parkimine ning „kiss&go“ ala paikneb Hotell Tartu ees. Väike-Turu tänaval paiknev linnaliinide bussipeatus on kavandatud Soola tänavale. Kogu kvartali toimimiseks peetakse oluliseks avaparklate kompaktsemaks koondamist.

Kaasautor - Urmo Mets