Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna hoone arhitektuurivõistlus


Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna hoone arhitektuurivõistlus

Konkurss

2024


I Preemia

IDEESTIK

- Rekonstrueerimine on moodsa aja võti erinevate keskkonnaprobleemide lahendamiseks.
- Eesmärgiks on säilitada ajalooline hoone nii, et säiliks tervik ja maja hing.
- Luua läbi vana ja uue liitmise hoonele kese, mis toob õhku, valgust ja avarust siseruumi.
- Selge struktuur ja siseruumide funktsionaalne skeem.
- Vahetu kontakt linnaruumi ja siseruumi vahel ning tubane hooviala, kuhu siseruum edasivoolab.
- Arhitektuur, mis ei konkureeri ümbritsevaga, kuid loob tänapäevase näo tervelekoolihoonele.
- Kaarli puiesteele avanev mõjub hoone visiitkaardina, avatud „uksena“.
- Õppeploki paindlik siseruum, mis võimaldab ruume vastavalt vajadusele ümber mängida.
- Keskkonnasäästlik lähenemine hoone planeerimisel, väikese süsinikheitega materjalidekasutami