Vabaduse väljak 2.0


Vabaduse väljak 2.0

Avalik

2015


Ka väikese ala planeerimisega saab mõjutada suurt pilti!

Tänasel Vabaduse väljakul on olnud mitmeid jätkuplaane Kaarli puiestee suunal. Oleme harjunud mõtlema maalähedaselt ja esmajoones alustame piirangute loetlemisest...
Kui aga vabastada end neist kammitsatest ja unistada, siis mida saaks ette võtta alal, kus kohtuvad vana ja uus linn...

Tegime katse.

Tuleviku Tallinn ja Eesti võiks olla maailmas tuntud kui kompetentsi- kultuuri- ja ajaveetmiskeskus. Tallinnast saab linn, mis tõmbab kogu maailmas enda poole innovatsiooni- ja arendusvaldkondi ning on läbi silmapaistva avaliku linnaruumi mugavaks ja meeldivaks elukeskkonnaks.
Pealinnast edasi pakutakse külalistele mugavaid liikumisviise avastamaks Eesti sise- ja ääremaid.

1.
Uuringute põhjal elavad maailma õnnelikumad inimesed linnades, mis on pikalt panustanud mugavasse, tervislikku ja atraktiivsesse linnakeskkonda. Ka Tallinn peab kesklinna planeerides seadma suuri eesmärke. Vabaduse väljaku, Ingeri bastioni ja Kaarli puiesteega piirnev linna esindusala - värav vanalinna - on selleks suurepärane võimalus.

2.
Tallinna vanalinna ja kesklinna mõtestatud ühendamine on võti, mis peidab endas suurt potentsiaali kasutada ära meie ajaloopärand ja siduda see täna suuri alasid katvate liiklusalade ümbermõtestamisega. Tuleviku kesklinnas on paindlikud ja efektiivsed uued liikumisviisid: juhita autod ja elektritrammid, liikluse organiseerimiseks pole vaja pooltki nii suuri asfaltväljakuid kui täna. Vabastatud alade asemele peab kerkima inimeste aktiivset liikumist toetav hoonestuse ja rekreatiivalade sümbioos.

3.
Aastal 2030 on Vabaduse väljak aktiivses kasutuses ja maailmas tuntud kesklinn. Siin asub kompetentsi- kultuuri- ja ajaveetmiskeskus.
Ümber vanalinna lookleb jalgrataste kiirtee ja ringtramm, maa alla on rajatud tunnel juhita autode liikluseks. Ala aktiveeri-miseks ja uute funktsioonide võimaldamiseks on pargiga läbipõimunult maa alla ehitatud hoonestus. Maa-alune hoonestus avab Ingeri bastioni ja vana eskarp-müüri, ei sekku ajaloolistesse linnavaadetesse ning loob sidusad ühendused vanalinnaga. Tänaste asfaltteede asemel on maa peal kontsentreeritud rohealad ja linnaväljakud, võimalused tervisespordiks ja mitmekeskiseks kergliikluseks. Hoonesse juhitakse päevavalgust valgusdioodkaablitega ning
kõrgematel korrustel valguskaevudega.

Siit pääseb bastioni käikudesse ja vanalinna. Siin paiknevad sündmuspaviljonid, muuseumid jaekspositsioonialad, kohvikud ja restoranid. Siin asub teater, ooperimaja, meediakeskus. Maa aluses hoones asub klaaskatusega kaetud läbi nelja aastaaja aktiivne linnapark - suure hoone süda ja aatrium. Moodsa ja vana linna kohtumispunktis asuvad maa all kogu piirkonda energiaga varustav geotermaaljaam ning targa linna juhtimiskeskus. Siia koonduvad teaduse- ja innovatsioonikeskused, koostööle keskenduvad institutsioonid, diplomaatilised esindused ja mitmed ettevõtted. Tallinn pakub pulbitsevat segu linnalikest kvaliteetidest, ajaloost ja kulutuurielust.

Kaasautorid Kristiina Hussar, Urmo Mets
Tellija Compact Kinnisvara OÜ


Loe järgmiseks:

Sarapuu galeriimajad