Elamu Nõmmel


Eramu

2019


Ehitus 2019

Arhitektuurne lahendus käsitleb Nõmmel, miljööväärtuslikus piirkonnas asuva põhielamu rekonstrueerimist ning hoovipoolset laiendust endise amortiseerunud hoovielamu (sauna) asukohale. Luuakse kaks eraldi sissepääsudega elamisühikut ees- ja tagahoovis.
Arhitektuurselt on hoovipoolne laiendus kaasaegne ning ei ürita jäljendada või kopeerida põhielamule iseloomulikke 30-ndatel levinud arhitektuurivõtteid, vaid pakub nägemuse „uue ja vana“ kompositsioonilisest koostoimivusest olevikus. „Dramaatiline astendus“ loob kujundliku nihke ajajärkude vahele, kuid ühendab need funktsionaalseks tervikuks.
Laienduse eesmärk on luua eraldiseisev avar ja kaasaegne elamisühik -spa + garaaz, mis võimaldaksid ühtlasi kaasata efektiivsemalt igapäevasesse kasutusse lõunapoolset väikest hooviala, lahendades samas morfoloogiliselt ka privaatsuse vajaduse.
Põhihoone on vaadeldav eelkõige vaid Valdeku tn. poolt (laiendatav osa jääb möödakäija jaoks varju), mistõttu eeshoovis on pandud rõhku pigem autentse Nõmme miljöö säilitamisele ja taastamisele ja ka Valdeku tn. poolne sissepääsu laiendus jätkab põhihoone arhitektuurset ilmet ja substantsi.