Vana-Kalamaja 21a äri- ja kortermaja


Vana-Kalamaja 21a äri- ja kortermaja

Korterelamu

2014


Vana-Kalamaja 21a, Tallinn, Kalamaja

Arhitektuurseks ideeks oli luua neutraalne, piirkonna eriilmelisi majamahte siduv hoone. Naabriteks on ühel pool 30-ndate funktsionalistlik hoone ja teisel pool traditsioonilised viilkatustega puitmajad.

Detailplaneering nägi ette 0-15 kraadise katusekaldega maja. Mahu paremaks sidumiseks traditsiooniliste viilkatustega kasutasime katuse väikeste kalletega voltimist.

Kasutatud materjalid viitavad kontekstile, kõrvalolev maja on terrasiitkrohviga ning naabruses on grupp nõukogudeaegseid  silikaatkivist kortermaju.

Tellija/ehitaja - Hausers OÜ
Fotod - Kaido Haagen
Kaasautor - Urmo Mets


Loe järgmiseks:

Ristiku 24, Tallinn