Kõrveküla kooli juurdeehituse arhitektuurivõistlus I preemia


Kõrveküla kooli juurdeehituse arhitektuurivõistlus I preemia
Kõrveküla kooli juurdeehituse võistluse võitis Kausi töö pealkirjaga ""Root" ja juur". 

1952. aastal ehitatud majale on tehtud kaks juurdeehitust, vastavalt 1962. ja 2005. aastal. Ka kooli vanemad osad renoveeriti lõplikult 2006. aastal. 2013. aastal avati ruumipuuduse leevendamiseks 4 moodulklassi.


Kõrveküla Põhikool on Tartu valla suuruselt teine kool. 2017/2018 õppeaastal õpib kooli 20 klassikomplektis 377 õpilast.


Hoonetekompleksi on planeeritud Kõrveküla põhi- ja algkool, muusikakool, raamatukogu ja spordihoone.

Võidutöö arhitektuused eemsärgid on kokkuvõtvalt:

• Inimmõõtmeline liigendatud maht

• Terviklik kompleks

• Juurdeehitamise väikseim mõju töötavale koolile ja etapilise ehitamise võimalikkus

• Mänguline ja ruumikas ühisruum, mis vähendab tihedusest tingitud stressi

• Maastikku põimitus, mis loob mängulise sissepääsuala ning väliõppevõimalused

• Visuaalne ja füüsiline kontakt linnaruumi ja hoones toimuvate tegevuste vahel

• Arhitektuurse idee tuumaks on

suhtleva ruumiteke - voolav siseruum, kus puudub

isoleeritus. Ruumist-ruumi vaated loovad ühtse kogukonna tunde.


Hoone on planeeritud projekteerida A-energiaklassi kuuluvana.