Lasteaed Punamütsike - arhitektuurivõistluse I koht


Lasteaed Punamütsike - arhitektuurivõistluse I koht
Lasteaiad on meile tuttav tüpoloogia, Võrus Vilja tn 10 asuv Punamütsike oli juba viies lasteaia eskiisprojekt ja kolmas järjestikku tunnustust pälvinud konkursitöö. Ehk on oma osa siin ka selles, et mitmed meie kollektiivis on vahepeal ka ise laste võrra rikkamaks saanud.

Igatahes ootame põnevusega, et näha peagi teostumas
meie esimest lõpuni projekteeritud lasteaeda Palamusel
ning eelseisvat võimalust Võrus, et rakendada sinna oma kogemused.

Võistlustöö VAHERUUM pakub 11-rühmaliseks lasteaiaks
välja kompaktse ja liigendatud hoonemahu, mis vaatamata kasutajate suurele arvule pakub eraldumise võimalust ja inimmõõtmelist ruumi. Päikse liikumise järgi kujundatud
žalusii moodustab iga rühma ette privaatse eeshoovi ning hoone sissepääsu küljele esindusliku avaliku tsooni. Hoone sisemuses loob põnevust hoone keskse ala liigendamine eri tegevusttsoonideks. Lasteaed kavandatakse koos päikese-elektrijaamaga netonullenergiahoonena.

Maastikuarhitektuurses lahenduses on arvestatud igale lasteaiarühmale vajaliku mängualaga, samas jäetakse mänguhoov võimalikult avatuks, et soodustada rühmade-vahelistvahelist suhtlust. Rühmade mängualasid ühendab
sile rattaga sõidetav rada, millele koonduvad laste "kohtumis-punktid" ühe erilisema atraktsiooni, mänguelemendi või sotsiaalse funktsiooniga. Neid on kokku 11– nagu rühmade arvgi. Rada järgib maastikku ning on tasapinnal kurviline.
Rajal on markeeritud grupitegevused, nagu „nõupidamiste-lauad“, panipaigakastide ladu, keksukastid ja künkalohus väike amfiteater; füüsiliseks tegevuseks on näiteks trampliin, spetsiaalsed torud rippumiseks, mäekülje sisse uuristatud liurenn ja ronimiselemendid. Maja taha teenindussissepääsu lähedale haljasalale võiks rajada katsepeenra, kus lapsed saavad ise seemneid külvata ja taimi kasvatada.

Hoonemahu kujundamise lähteprintsiibiks on privaatsust võimaldav ruum. Lõunapäikesele orienteeritud rühmaplokid paiknevad teine-teise suhtes astmeliselt, et tekiks oma ruum iga hooneploki ette. See nihe kandub edasi ka siseruumi, kus voolav üldala moodustab järjest kolm eriilmelist pesa ja fuajee. Esimeses paikneb söögisaal, teises tegevusnurgad, kolmandas talveaed. Üldalalt on vaated läbi rühmade trepi-kodade hoovi. Üldala saab ülalvalguse läbi talveaia kohal oleva põhja orienteeritud klaaskatuse. Lisaks paikneb
esimesel korrusel sissepääsu vahetus läheduses
autonoomselt kasutatav basseinikompleks.