Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Tartu büroohoone arhitektuurivõistluse I preemia


Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Tartu büroohoone arhitektuurivõistluse I preemia

Arhitektuurne ideekonkurss

Võistlustöö "PAKK"

I Koht


Planeeritav büroohoone asub Tartus RMK Tartumaa metskonna keskuses ja puukooli vahetus läheduses. Detailplaneeringuga on lubatud ehitada 600m² ehitusaluse pinnaga 2-korruseline lame- või madala kaldkatusega hoone. RMK sooviks oli saada valdava puidukasutusega energiasäästlik ja funktsionaalne kontorihoone.


Hoone kuju vastavalt ehitusala piirile on lihtne risttahukas, mille nurgad kirdes ja edelas on maha lõigatud, et saavutada võrreldes korrapärase risttahukaga saledam arhitektuurne vorm ning mitmekülgsemad proportsioonid siseruumides.


Hoone keskelt kulgeb kahte korrust läbiva õhuruumiga koridor “matkatee”, mis murdub vastavalt lõigatud nurkadele ning võimaldab võrreldes sirge koridoriga lahendusega luua erineva sügavusega ja iseloomuga ruume.

Kogu tööala on paigutatud kahele korrusele (0. ja 1.korrus), mida läbib klaasist osaliselt avatud õhuruumiga galerii-tüüpi koridor, kuhu pääseb loomulik valgus sisse kõrgetsest otsaakendest ning pikast, kogu maja läbivast, klaaskatusest. Klaaskatusel asuvad ka luugid õhuvahetuseks ja vajadusel suitsueralduseks. 2. Korruses toimub liikumine mööda nn. silda. Samuti on lõunapoolsed kontoriruumid ühendatud sildadega. Silla eeliseks on avar ja valgusküllane õhuruum ning võimalus koridoris suhelda ka erinevatelt korruselt, mida toetab asjaolu, et kabinetid on osaliselt või täielikut visuaalselt avatud ning eraldatud vaid riiulite või klaasseinaga. Vajadusel saab osaliselt ruume ümber kujundada ka tegevuspõhiseks kontoriks – on suuremaid avatud alasid, keskmisi koostöö ruume ning väiksemaid täielikku keskendumist nõudvaid vaikseid ruume. Vaheruumi iseloom võimaldab pidada seal väiksemaid koosolekuid, kuid samuti ka sülearvutiga tööd teha.


Koridor poolitab hoone ka tinglikult kaheks, põhja ja lõunapoolseks mahuks, mis omakorda on üksteise suhtes väikeses vertikaalses nihkes. Sellise mahulise liigenduse tulemusena tekkinud vormimäng meenutas muuseas puidu kuivamisel tekkinud lõhet puidupakus, pakkudes ka tööle pealkirja.


Kõik välisseinad on kaetud tumedaks õlitatud püstlaudisega, mille ees paikneb lõunapoolsel küljel (ja osaliselt hoone otstes puidust topeltfassaad. See töötab ühtlasi kontoriruumides passiivse varjestusena ning annab Rõõmu tee poolt vaadelduna “akendeta” fassaadi efekti. Üksikud suured avad, mis varjestuse tagant välja upitavad, on kaetud horisontaalse varjestusena töötava “nokaga”, mis ideena mõjuvad kui lindude pesakastid suure puumassiivi sees. Siseruumid on valdavald kaetud heleda kasevineerist tahveldusega, luues värske puidu efekti kontrastina välisele "puidukoorele"