Tiskre hariduskompleks


Tiskre hariduskompleks

Competition

2021


1st prize


Tiskre koolimaja- ja lasteaiahoone olulisim eesmärk on uue keskkonna loomine, mis pakub nii hoonete kasutajatele kui ka kogukonnale mitmekülgseid võimalusi, õppe- ja huvitegevuseks, sportimiseks ning vaba aja veetmiseks. See on keeruline ülesanne, sest ümbritsevaks kontekstiks on põld. Arhitektuurselt põhjendatud tööriistaks on hoonemahtude ja

haljastusega liigendatud ala loomine. Lihtsad geomeetriad, mis toimivad hästi olemasolevas linnaruumis, jäävad keset tühjust keskkonda luues väheseks. Dünaamilise ja vabama geomeetriaga hoonestus loob seevastu enda ümber oma ruumi, aitab hooviala liigendada, ja tekitab põnevaid eriilmelisi keskkondi ning vaateid. X+Y on keskkond, kus hoone tekitab sisehoovid, mis on igaüks isemoodi.