Jüri keskusala ja tervisekeskus


Jüri keskusala ja tervisekeskus

Konkurss

2017


III preemia

Jüri keskuse ümbrust ja Rae valda meenutavad esmajoones maantee ja tehnopark. Piirkonna arengut tagant tõuganud tehnopark ja tööstusala on piirkonna visuaalseks kuvandiks. Positiivsete väärtuste kõrval on selle kuvandi omadusteks müra, tolm, autokeskne ruum. Märksõnad, mida on raske seostada hea elukeskkonnaga. Ometi võib lähemalt vaadates märgata, et rae vallas on kamaluga ajalugu ja põnevaid väärtusi. Iidsed asulapaigad, kaunid loodusmaastikud, eestis ainulaadne lehmja tammik, Jüri kirik ja palju muud. Võistlustöö pakub välja piirkonna identiteedi tugevdamise Jüri keskuse kõige iseloomulikuma vaatamisväärsuse Lehmja tammiku esiletõstmise kaudu. Märgilise Lehmja tammiku ümber istutatakse aastate jooksul uusi tammepuid. Uue Jüri keskuse hoonestuse ümber asuvad üksikpuud ja väiksemad salud loovad selge kohaidentiteedi. Kohalikku kogukonda ja ettevõtjaid kutsutakse üles puid istutama ka väljaspool antud võistlusala. Uus Jüri keskus saab tulevikus asuma tammedega ümbritsetud pargis.

•Koha fenomenoloogilise / aistingulise eripära väärtustamine;
•Kohalikku tundmust võimendav hoonemaht;
•Puude ja ümbritseva keskkonna kohalolu rõhutamine siseruumis.

Kaasautor - Urmo Mets


Loe järgmiseks:

Saku tervisekeskus