Saku tervisekeskus


Saku tervisekeskus

Konkurss

2018


Ideekonkurss

II preemia


Lahenduse kontseptsioon on tekitada Saku alevikku ning vahetut ümbrust tunnetav ja edasi arendav keskkond, luua hoone iseloomulikest funktsioonidest sidus vormiline tervik ning panna krundi eripärane reljeef hoone huvides tööle.

Saku aleviku südames on palju eelmise sajandi viimasest veerandist pärist modernistliku vormikeelega tellisarhitektuuri. Palju on kasutatud just punast tellist, mis loob alevikule sooja ja sõbraliku ning äratuntava näo. Krundi vahetu kontekst on mitmekesine, erinevatest ajajärkudest, tooni annavad uued korteralamud kus on tagasihoidlik tume maht kombineeritud sooja puidu ning liigendavate mustade rõdudega.

Hoone peamised funktsioonid on perearstikeskus, apteek, hambaravi, füsioteraapia. Funktsioonid on paigutatud nii, et need oleks mugavalt leitavad ja ligipääsetavad, omaette toimivad ning moodustaksid kompaktse terviku koos abiruumide ja ootealadega.

Hoone paigutub Uusmäe tn äärde toetades sellega tänava hoonestuslaadi ning jäädes hästi märgatavaks tänava sihis. Tervisekeskus avab ennast peamistele külastajate lähenemissuundadele. Hoone idapoolne külg jääb teenindavatele funktsioonidele nagu näiteks teenindav transport, jäätmehoidla.Olulisemaks arhitektuurseteks märksõnadeks on:

  • Ehe ja looduslähedane materjalikasutus

  • Kauakestvad ja esinduslikud materjalid

  • Maastikuga suhestuv vormikäsitlus
Loe järgmiseks:

Ylivieska kirik