Kubija Spordikeksuse võistlustöö


Konkurss

2021


Hoone on lihtsa arhetüüpse viilkatusega maht, mis paistab puude vahelt silma ning on hästi leitav.

Ka hoone sisemise loogika kujunemisel on oluline tegur on vaatesuund järvele. Nii on ruumid, kus pidevalt viibitakse avara vaatega järve suunas. Jõusaalil ja adminstreatiivplokil on otsepääs järve ja nõlvapoolsetele terrassidele.

Siht maastikus roomab ka hoonemahule. Trepistik jätkub kuni teise korruse terrassini. Sealse suure katusealuse all on võimalik ka kehva ilmaga treenida.

Hoone fassaadimaterjalidena kasutatakse puitlaudist, mida ilmestavad vertikaalsed jaotused. Katusekattena kasutatakse puitsindlit.