Lähte ühisgümnaasium


Lähte ühisgümnaasium

Konkurss

2021


arhitektuurivõistluse I preemia


Lähteidee koolihoone laiendamisel on tervikliku toimiva hoone loomine, mitte juurdeehituse projekteerimine.

Ajalooline hoone annab juurdeehitatavale mahule selgroo ja loob tervikliku hoone toimimisele raamid. Juurdeehitusega paraneb ka ajaloolise hoone ruumiline kvaliteet, tekivad

paremini liigendatud avaramad üldalad, põnevam siseruum ja korrastatud ruumihierarhiad.


Vorm, mis otsib kontakti ja seob end ümbritsevasse keskkonda.


Olemasolev campus on kaunis viletsa ruumilise kvaliteediga. Uus hoone on projekteeritud nii, et ta mõju laieneks võimalikult suurele alale ja struktureeriks terve campuse avalikku ruumi. Juurdeehitatav hooneosa peab mõjuma justkui campuse keskusena. Vormikeel on teotuslikult lihtne ja ei koorma keskkonda, moodustades pigem korrastava

mõjuobjekti.
Loe järgmiseks:

Elamu Nõmmel