Laiuse seltsimaja, Jõgeva


Laiuse seltsimaja, Jõgeva

Avalik

2007


Laiuse alevik, Jõgeva

Seltsimaja asukoha olemusliku selgroo moodustab kergelt lookleval maastikul hargnev tihe väljakujunenud puudesalu. See paik moodustab koos asula tsentrit ümbritsevaga olulise sõlmpunkti kohalike inimeste elus. Arhitektuurseks ideeks on võimalikult orgaaniliselt seltsimajasse viseeritavat tegevust keskkonda siduda ja sellega paika rikastada.

Hoone arhitektuur sünteesib olemasolevate traditsiooniliste ehitusmahtude kõrval nendega suhestuvat kaasaegset arhitektuuri. Kuna tänaval puuduvad selged korrastatud ehitusjooned ning range süsteem, võib uus seltsimaja hakina puude vahele laskuda ning omale sobiliku kuju võtta.

Mõeldes hoone eluea peale soovime, et seltsimaja oleks tuleviku muutlikes olukordades funktsionaalselt paindlik. Ruumiprogrammi jagamine kolmeks tinglikuks tsooniks võimaldab vajadusel osade autonoomset kasutust.

2008. aastal valminud projekt ootab endiselt ehitust.

Kaasautor Jürgen LepperLoe järgmiseks:

Vabaduse väljak 2.0