Biitlid - Noblessneri mereäärsed hooned


Konkurss

2023/2024


 • III preemia

IDEESTIK

 • -  Neli sarnast hoonet moodustavad ansambli

 • -  Igal hoonel peab olema oma karakter - erinev “müts” ja         erineva varjundiga “ülikond”

 • -  Hoonete merepoolsed konsoolid peavad moodustama           ühtse “võlvistiku” või katuse, soodustamaks linnaruumi               “tubasust” ja hubasust

 • -  Pargipoolsed küljed paljastavad hoonete tõelise iseloomu.       Vahelduv korruselisus konsoolide osas näitab selgelt, et             tegu on erinevate hoonetega.

 • -  Hoonete loodud miljöös peab kajastuma piirkondlik                 tööstuspärand.


 • Arhitektuurse lahenduse võti ja ka keerukus tuleneb detailplaneeringu lõikepiirangutest. Konsoolialused nõutud kõrgused ja lähteülesandes antud miinumkõrgused eluruumidele said määravaks hoone skeemide kujundamisel. Sellest tulenevalt on kaks äärmist hoonet ühe ja kaks keskset hoonet teise skeemi järgi lahendatud. Äärmistel hoonetel on kõrge esimese korruse äripind. See on lahendatud osaliselt kahekorruselisena. Keskmistel hoonetel on äripind veidi madalam ja ühekorruseline, kuid korruse puhas kõrgus veidi madalam. Sellest tulenevalt on kõik kavandatud hooned kuuekorruselised.

 • Elukorruste planeerimisel korteriteks on lähtutud eelkõige vaatest. Nii on otse merele suunatud enamasti kaks korruse suurimat ja luksuslikumat korterit. Teised suuremad korterid on vaatega parki. Hoovivaade on väiksematel korteritel, kuid ka neile antakse merevaade väljaulatuvatelt rõdudelt.

 • Väljaulatuvad rõdud on lahendatud põhimõttel, et ehitusala on võimalik 10 % ulatuses muuta. Nii on pargipoolsed suured konsoolid veidi lühemad, kui detailplaneeringus ja nende arvelt saab rajada väljaulatuvaid rõdusid.

 • Suured Engu pargi poolsed konsoolid on veidi pikemad, kui 10 m (DPs 14m), kuid pikendatud enamasti rõdudega.

 • Igal korteril on klaasitud rõdu.

 • Korterilahenduste projekteerimisel oli taotlus luua võimalikult erinevaid sama

  toalisusega korterieid, et oleks valikut. Samas on korruseplaanid ja

  lahendused siiski modulaarsed ja hoonest hoonesse korduvad.

 • Insolatsiooninõue on täidetud ka kosoolialuste akendega korteritel.

 • Sissepääs maa-alusesse parklasse on jäetud detailplaneeringuga ettenähtud

  kohta. Panduse kohale on rajatud haljastatud katus. Leidsime, et selline lahendus on ohutum, kui parkla sissesõidu hoone esimese korruse pinda nihutatud lahendus. Samas on ka see lahendus võimalik, kuid nii kaob väärtuslik merevaatega äripind.

 • Rööbasslipi vints demonteeritakse ehituse ajaks ning taastatakse põhimõtteliselt olemasolevas asukohas, jäädes olulise tööstuspärandina hoones nr. 3 eksponeerituks.