RMK Tartu büroohoone + abihoone


Avalik

2020


Ühes praktiliste kaalutlustega, on RMK büroohoone saanud inspiratsiooni otse loodusest - matkaradadest ja metsamotiividest. Need mõtted läbivad nii vormi- kui ka materjalikäsitlust. Hoonel on 3 korrust, millest 2 maapealset on konstrueeritud täielikult ristkiht-puitkonstruktsioonile  ja 1 maa-alune korrus, mis (paiknemisele iseloomulikult) on täielikult betoon ja kivikonstruktsioonist. Hoone kuju, tulenevalt ehitusala piirist, on lihtne risttahukas, mille nurgad kirdes ja edelas on „maha lõigatud“, eesmärgiga saavutada, lisaks maja võimalikult väikesele “ökoloogilisele jalajäljele” ka võimalikult väike “visuaalne jalajälg” Ehk erinevate nurkade alt vaadelduna, paistab hoone saledamana, kui ka ta tegelikult on. Ühtlasi võimaldab selline erikujuline põhiplaan luua optimaalsemalt ka erineva iseloomu ja suurusega ruume. Kontorihoone sisemine logistika toimub piki hoonet läbivat keskset galerii-koridori, mis jagab hoone tinglikult kaheks, põhja- ja lõunapoolseks mahuks ja on omavahel ka kõrguslikult väikeses nihkes. Sellise mahulise vormimängu idee tuleneb ühelt poolt puidu kuivamisel tekkivast lõhest puidupakus, andes algsele võistlustööle ka pealkirja „PAKK“. Teisalt annab “lõhe” hea võimaluse valguse ligipääsuks ülevalt, toetades läbi 2. korruse avatud õhuruumiga galerii-koridoris tekkinud “matkaraja” atmosfääri. Klaaskatus laseb ida -lõuna ja läänevalgusel paista läbi galerii õhuruumi kus kasvavad mööda puitpüstribistik-piirdeid lopsakad ronitamed (tetra-stigma) ja paiknevad spetsiaalselt selle maja jaoks loodud graafilised tööd Mariliis ja Tõnis Kenkmaa poolt (™ Prints). Ronitamedele on 1.korruse tasandile paigutatud mullakastid, mille serval saab ka istet võtta. Mõlema korruse koridori „matkatee“ otstes asuvad köögiga puhkenurgad. Fassaad on kaetud tumeda termotöödeldud ja puidukaitsevahendiga viimistletud kuuse püstladisega, mille ees paikneb lõunapoolsel küljel ja osaliselt hoone otstes puidust topeltfassaad – vertikaalne ribistik. See toimib ühtlasi kontoriruumides passiivse varjestusena ning loob Rõõmu tee poolt vaadelduna nö. akendeta fassaadi efekti. Üksikud suuremad avad, mis varjestuse seest „läbi lõikavad“, on kaetud horisontaalse varjestusena töötava “nokaga”, mille ideestik tuleneb pesakastide arhetüübist. Põhjapoolsel küljel asuvad avad on sarnaselt lõunapoolsele fassaadile komponeeritud erineva mõõduga akendest ja proovivad tabada pigem looduslikku vabarütmi. Kuna aga põhja pool puudub varjestav topeltfassaad, jätab see kõikidele avadele võimaluse täielikult läbi paista ja “puiduüraskite” toimetusi ka kaugemalt vaadelda. Siseruumis domineerib samuti puit, kuid seda heleda „toore puidu“ kontrastina välisele tumedale "puidukoorele". Valdav osa tööruumide siseseintest on eksponeeritud ristkihtpuidust konstruktsioon, mis galerii-koridoris on kaetud pindade ühtlustamiseks peensaetud püstlaudisega ja viimistletud toonimata puidukaitseõliga. Kõik töökohad on paigutatud maapealsetele korrustele vastavalt põhja ja lõunapoolsesse mahtu. Mahtusid poolitav galerii-koridor toimib ka suhtlusruumina. Teisel korrusel toimub liikumine mööda nn. silda. Samuti on põhjapoolsed kontoriruumid ühendatud sildadega. Silla eeliseks on võimalus säilitada avar ja valgusküllane õhuruum läbi mitme tasandi, mis võimaldab suhelda ka erinevatelt korrustelt. Keldrikorrusel paiknevad söögisaal, pesuruumid, tehnoruumid ja muud väiksemad abiruumid. Lisaks sisemisele trepikojale pääseb keldrikorrusele vajadusel ka otse õuest, keldritasandil asuvast sissepääsust, kuhu saab mööda lääneküljes asuvat trepistikku. Süvend annab ka võimaluse loomuliku valguse ligipääsuks söögisaali.

Koos büroohoonega projekteeris Kauss Arhitektuur kõrvalkinnistule ka RMK-le abihoone metsainventari hoidmiseks. Abihoone on projekteeritud ansamblisse büroohoonega - kasutatud on sarnast vormimängu ning materjalide kombinatsioone. Hoone kandev ja jäigastav karkass on liimpuidust, katuslagi ning siseseinte katteplaadid on ristkihtpuidust. Vundament kiilavaiadel. Abihoone lõunapoolses otsas on konsoolne pesula-varjualune metsatehnika puhastamiseks.

Ehitaja: KRC Ehitus OÜ
Sisearhitektuur: Kauss Arhitektuur
Maastikuarhitektuur: Kauss Arhitektuur
Keskkonnagraafika: Gertu Kallas (Sasu Stuudio OÜ)
Graafilised tööd: Mariliis ja Tõnis Kenkmaa (TM Prints)
Fotod: Tõnu Tunnel, Mana Kaasik