Lasteaed Tartus


Lasteaed Tartus

Konkurss

2014


Pepleri 1A, Tartu

SISSE JA VÄLJAPOOLE - II preemia

Hoone kavandamisel on võetud raamideeks võimalikult lihtne ja energiasäästlik lakooniline hoonemaht (a la valge paber) ning panustada olulisel määral pahatihti eelarve defitsiidist teostatud interjööri- ja väliruumi kujundusse. Hoonemahu valikul lähtuti kompaktsusest, mis võimaldas kõige väiksemat soojakadu läbi välispiirete ning ühtlasi säilitades krundil maksimaalse hoovi- ja mänguala.

Interjööri ja õueala siduv temaatika on kodu. Igal rühmal on oma privaatsne koduvärav otse hoovist siseruumi, üld- kasutuses alad ei peaks olema vaid formaalsed läbikäigu- kohad vaid ka mõnusad ajaviitmispaigad. Koridoriplokk on nagu elutuba, mänguliselt kodu elemente ja sümboolikat sidudes on võimalik rühmade mänguaega veeta ka üldaladel.

Kodu temaatika jätkub õuealal tsoneerides erinevad hoovialad tegevustubadeks.

Lasteaia peasissepääs ja sissepääsud hoovi on viidud kirkiku poolsele küljele tähtsustades nii hoonetevahelist ruumilist ja ajaloolist pinget. Õunapuudega eraldatud kiriku alleest tekib mõjusa miljööga väike elamustänav. Kiriku allee on laiem kui detailplaneeringus ette nähtud selleks, et tagada piki teed kiriku parem vaadeldavus ning tuua mõned lasteaia mängu- atraktsioonid tänavale - kättesaadavaks igale linnakodanikule igal ajahetkel. Töö teeb ettepaneku avada lasteaia hoov nädalavahetustel avalikkusele.

Kaasautor Henn Runnel (Kino maastikuarhitektid)


Loe järgmiseks:

Tartu bussijaam