RMK Ussimäe Büroohoone


RMK Ussimäe Büroohoone

Konkurss

2024


Arhitektuurivõistluse III preemia

Arhitektuurne vorm on voolitud ümberkaudse hoonestuse rütmis viilkatuselisena.
Koos abihoonega moodustub jätkuv-voolav maht, mis algab ja lõpeb viiluga. Üleminek kontaktvööndis olevate elamutega on sujuv, mil juures uus hoone pakub ka väikse eristuva
ruumimängu. Fassaadid on lahendatud eriilmelistena sisehoovis ja väljaspool. Justkui lõigatud klaasine maht hoovipool on esinduslik, eristuv ja ümbritseva loodusega tihedas suhtluses. Samal ajal külamaastikuga suhtlevad hoone fassaadid on vernakulaarsed - laia räästa ja lauge kõrge viiluga. Nii väljapoole suunatud kui ka sisehoovipoolsed fassaadid on otsese päikesekiirguse eest
hästi kaitstud. Varjestus moodustabki olulise arhitektuurse elemendi. Laiad räästad ja räästaalune jalgtee varjavad kõrge südasuvise päikese. Sisehoovi kõrgemad klaasfaaadid
on kaetud puitvarjestusega. Hoone moodustab ühtse terviku abihoonega. Mõlemat hoonet ümbritseb varikatusealune
terrass. Sellelt on juurdepääs erinevatesse ruumidesse ja seetõttu ei ole vajadust ühe nö. majanduspääsu järgi. Samuti on siseruum ja väliruum selliselt heas ühenduses ja töö saab
toimuda looduse rütmis.


Loe järgmiseks:

Lihula gümnaasium