Ylivieska kirik


Ylivieska kirik

Konkurss

2017


 1. Arhitektuursed eesmärgid


  Kirikupargi kujundamine tervikuna nii, et sakraalsed elemendid (telg , kellatorn, varemed ja kirikuhoone) kujundavad ja mõtestavad ruumi enda ümber.

 • Oleva, näiva ja kujutletava piiride otsimine läbi kirikuarhitektuuri

 • Ajaloolise kirikuhoone „ümbersünd“ läbi uue hoone.

 • Skulpturaalne selgesti loetav maht.

 • Sakraalse ruumikaanoni ja moodsa arhitektuurikäsitluse sümbioos.

  Idee põhineb negatiivvormi, vormijäljendi abil minevikus olnu taaskujutamisele. Ühtlasi märgistab selle puudumise. Ajaloolise kirikuhoone kujutis tuleb esile ka uue hoone arhitektuuris.


 1. ASENDIPLAAN

Võistlsutöö ei eesmärgiks on kujundada spirituaalne ruum laeimalt kui ühe hoone, kirikusaali keskselt. Elemendid pargis, surnuaias ja jõekaldal loovad õhustiku, mis on ainuomane kirikupargile ja läbi mille räägitakse lugusid minevikust olevikust ja tulevikust.

Olulisem jõujoon maastikus on TELG, mis sümboliseerib aega, rännakut. Põhja-lõunasuunaline telg läbi maastiku juhatab pargi külastajat maastikul liiklema, tõstab esile ja juhib tähelepanu eri ajalookihistustele kirikupargis.


 1. ARHITEKTUUR

Olulisemaks arhitektuurseks taotluseks on jutustada kadunud kiriku lugu läbi selle jäljendi. Uue hoone arhitektuurseks „ehitusmaterjaliks“ on vana kiriku kujutis. Mahu põhiplaanis joonistub välja ajaloolise kirikuhoone plaan. Puukiriku kontuurid on tõstetud hoone lae alla ja lõikavad valgusavadena hiiglasliku ristikujutise läbi uue hoone katuse.

Funktsioonid uues kirikuhoones paigutuvad teljele vaimulikust argisemale. Surnuaiale lähim on kirikusaal. Koguduse ja olmeruumid avatud aknapinna ja madalama mahuna suhtlevad ümbritseva hoonestusega ning lahustavad barjääri ilmaliku ning vaimuliku vahel. Kolmelöövilise hoonemahu kaks saali moodustavad suure kirikusaali ja lõunalööv kogukonnasaali. Need kaks on suursündmusteks ühendatavad voldikseinaga. Altar paikneb saali idaküljes ja on hoone kese.Uus kirikuhoone projekteeritakse betoonkontruktsioonidele. Konstruktiivne skeem on toodud joonistel.