Sydhavnen kirik Kopenhaagenis


Sydhavnen kirik Kopenhaagenis

Konkurss

2016


Arhitektuurne ideekonkurss

Sydhavnen, Kopenhaagen

Koostöö Esplan OÜ-ga.


Kopenhaageni linnas ei ole aastakümneid ehitatud ühtegi uut kirikuhoonet. Lõunasadama piirkond, mis on terve 20.sajandi vaevelnud sotsiaalprobleemide käes, on viimasel aastakümnel jõuliselt arenenud ning otsib võistlustööga lahendust moodsale kogukonda liitvale kirikuhoonele. Hoone ruumiprogramm seob kultuurikeskuse ja kiriku funktsioonid.


VÕISTLUSTÖÖ VÄÄRTUSED

Märksõnadeks on PÕIMITUS, AVATUS JA LÄBIPAISTVUS.

Kaasaegne liberaalne kirik kaasab sekulaarseid tegevusi ning seab eesmärgiks kogukonna ühtehoidmise. Avatud liberaalne kirik vajab avatud hoonet. Soovime, et kiriku ja kultuurikeskuse külastajad ei kasutaks kumbki oma "nurgakest" vaid hoone suudaks tegevusi ja inimesi omavahel kohtuma panna. Taotleme logistliliselt põimitud ruumiprogrammi, mis oleks kogukonda liitev nii funktsionaalselt kui sümboolselt (PÕIMITUS).


Võistlustöö avab kultuurisaalid promenaadidele ning seob promenaadid kirikuplatsiga (AVATUS).

Kirikusaali diskreetne avamine linnaruumi kaug- ja lähivaadetele ning materjalina trükitud klaasi kasutamine väljendab LÄBIPAISTVUST.


ASENDIPLAANILINE OSA

Kiriku paigutus arvestab lähi- ja kaugvaateid ning seab eesmärgiks maksimaalse linnaruumi aktiveerimise.

Sissepääsuplatsist ja kai servast moodustub koostoimiv aktiivne avalik ruum, mille läheduses paikneb kiriku fuajees olev kohvik. Platsi suurus ja lõunapoolne asend võimaldab ala kasutamist nii igapäevaseks ajaveetmiseks, kultuurifestivalide tarbeks, kui ka tseremoniaalseks kogunemiseks.

Kultuurisaalid on paigutatud külgnema nii põhja- kui idapoolsete promenaadidega, et luua aktiivne hoonefront ja võimaldada sobiva tegevuse korral ruumide avamist otse promenaadile. Põhjapoolne promenaad on merre laiendatud, et tekitada kultuurisaalide ette väljakupind ning mõjuda kaugvaadetes kutsuvalt.


HOONESISENE LOGISTIKA

Kui kirik ja kultuuriruumid on teineteisest liialt eraldatud jääb ühtse kogukonnahoone kuvand pealiskaudseks. Soovime, et kultuuriruumi külastajal oleks võimalus märgata kirikusaalis toimuvaid tegevusi ja vastupidi. Võistlustöö väärtustab kiriku- ja kultuuriruumide sellist ühendamist, mis on nii sümboolselt kogukonda liitev kui ka funktsionaalselt toimiv (SIDUSUS).

Nii kiriku- kui kultuurisaalide juurdepääs toimub läbi ruumika ja esindusliku fuajee. Kultuurisaalid paiknevad esimesel korrusel, et neid saaks avada otse promenaadidele ning kirik asub teisel korrusel, diskreetsemalt eraldatud hooneosas.


VALGUS

Võistlustöö taotluseks on tekitada kirikule AVATUD ja LÄBIPAISTEV imago, nii kirik kui kultuuriruumid on läbi klaasfassaadide julgelt avatud ja vajadusel on võimalik läbipaistvust kardinatega reguleerida.

Hoone klaasist opaalne ja kirgas topeltfassaad võimaldab tekitada head loomuliku valguse tingimused ning kujundada hämaruses efektselt valgustatud fassaade. Kirikusaalis on suuremad kirkad ja opaalsed klaaspinnad suunatud diskreetselt põhja ja idakülge, kust avanevad vaated merele aga kuhu ei paista rahu häirivat linnaelu saginat. Frederiksholmløbeti sillalt on võimalik näha kaugvaadetes otse kirikusaali, kuid lähivaadetes varjestavad vaadet liimpuidust konstruktsioonielemendid. Samuti on kaugvaadetele avatud altari kohal olev interjööris eksponeeritud kellatorn, mille sisemust on hästi näha ka lähivaates põhjapoolselt promenaadilt.