Tallinna kohtumaja


Tallinna kohtumaja

Konkurss

2014


Ergutuspreemia
Võistlustöö märgusõnaga LÄBILÕIGE

Kohus on õiglust, vabadust ja omariiklust esindav sümbol. Kohtumaja ja selle külastajad on aga kirju läbilõige ühiskonnast, mille kihid võivad olla üksteisest vägagi erinevad. Just nagu paekivi – settekivim, mis on kujunenud siinsetes meredes elanud organismide elutegevuse kaasabil – on kohtumaja püsiv siinsete alade praeguste elanike kaasabil.

Võistlustöö eesmärgiks oli saavutada võimalikult selge siselogistikaga ja lihtne hoonemaht, mille fassaadidel oleks võimalik näha võimalikult palju erinevaid paekivi kihistusi. Seinad on kaetud fassaadielementidega - metallraami paigaldatud paekivilõiked on erineva suuruse ja töölusega (lõike/murde/saepinnaga).

Kohtuhoonesse sisenemine on läbi kaasaegse rõhutatud portaali - peasissepääsu kohal kõrguv konsoolne hooneosa suurendab majja sisenemisele tähtsust.

Kohtumaja peateljeks on fuajeest alguse saavad trepid, mida mööda pääseb ühele poole kriminaal- ja teisele poole tsiviilkohtusaalidesse.

Et kohtumõistmine peab olema läbipaistev, on seda ka maja. Treppide kohal olev klaaskatus valgustab hoone peatelge, aatriumist avanevad vaated õhus olevatele sildadele, kus võib näha tööle tõttavaid kohtunikke, ning kohtusaalides on aknad, sest kohtumõistmine ei tohi olla valgust kartev tegevus.

Kaasautorid
Maris Kerge, Jürgen Lepper, Anto Savi, Margus Soonets


Loe järgmiseks:

Lasteaed Tartus