Vabakas +


Vabakas +

Avalik

2018


Tallinnal on potentsiaal olla populaarne sihtkoht maailma innovatsiooni- ja arenguringkondades. Läbimõeldud planeerimise abil saab luua kvaliteetse linnaruumiga mugava ja meeldiva elukeskkonna. Pealinna südames, Vabaduse väljakul saab paikneda maailmas tuntud kompetentsi-, kultuuri- ja ajaveetmiskeskus.


MIKS?


Maailma õnnelikemad linlased elavad uuringute põhjal linnades, mis on pikalt panustanud mugavasse, tervislikku ja atraktiivsesse linnakeskkonda. Ka Tallinn peab kesklinna planeerides seadma suuri eesmärke. Ulatuslikke tühje alasid - raiskavat linnaruumi - saab muuta silmapaistvaks ning teed rajavaks avalikuks ruumiks.


KUIDAS?


Tuleviku Tallinnas looklevad ümber vanalinna jalgrataste kiirtee ja ringtramm. Tavapärase ulatuslike sillutatud alade asemele kerkib inimeste aktiivset liikumist toetav hoonestuse ja rohealade sümbioos. Avalik funktsioon, millel on tendents kolida linnaserva, tühermaale töötab linnasüdames tõmbekeskusena.

Vabaduse väljaku ala aktiveerimiseks ja uute funktsioonide võimaldamiseks rajatakse mitmetasandiline hoonestus. "Vabaduse väljak +" paikneb olemasoleva Vabaduse väljaku ligikaudsel kõrgusel. Sellelt tasapinnalt on peasissepääsud hoonetesse ja õhendused piki bastionide vööndit ning ümbritsevatele tänavatele. Esimesele maaalusele korrusele juhitakse valgust sisselõigete abil maapinda ning katuseakende kaudu. Sellel tasapinnal paiknevad osaliselt avalikud ruumid aga ka teenindava funktsiooniga pinnad ning parkimine. Lisaks on kaks maaalust tasapinda parkimiseks. Juurdepääs parkimiskorrustele on tänase Vabaduse väljaku parkla sissesõidu kaudu. Välja pakutud maastikulahendus võtab arvesse bastionimüüride vundeerimissügavust, vajadust säilitada sillakonstruktsioone ja eksponeerida ajaloolist kontreskarpmüüri.

Käsitletav ala saab olla kasutusel ka Vanalinna suunavana. Et vähendada vanalinna liiklust saab siin parkida auto ning hankida infot linnasüdames toimuva kohta. Sellest saab sõlmpunkt Vanalinna suunduvatele külalistele.

Bastionide vöönd koosneb hetkel killustunud parkidest, mis leiavad küll kasutust, kuid ei moodusta terviklikku pargivööndit. Tähtsas inimeste liikumise sõlmpunktis paiknev Ingeri bastion on sobilikum bastionaalvööndi "käivitaja". See on tähtis avaliku funktsiooniga hoone või nende kogum, mis koondab inimeste tähelepanu käsitletavale piirkonnale, suunab ja juhendab kasutama bastionide vööndit tervikuna.